Sửa ảnh cơ bản với Pixlr

Xóa ảnh nền với Pixlr.com

Thực hiện: Truy cập vào trang web https://pixlr.com/vn/remove-background/ > Click chuột trái chọn CHỌN (CÁC) ẢNH > Chọn ảnh (chọn thêm ảnh bằng cách nhấn giữ Ctrl và click vào ảnh) > Chọn Open.

sua-anh-voi-pixlr.com-01

sua-anh-voi-pixlr.com-02

Sửa kích thước ảnh với Pixlr.com

Bước 1: Truy cập vào trang web https://pixlr.com/vn/e/ > Tải ảnh lên > Click chuột trái chọn Trang > Chọn Thay đổi kích thước trang (tỷ lệ)…

sua-anh-voi-pixlr.com-03

Bước 2: Click chuột trái vào ô cần chỉnh kích thước > Điền số > Chọn ỨNG DỤNG.

sua-anh-voi-pixlr.com-04

Tăng giảm dung lượng ảnh với Pixlr.com

Bước 1: Truy cập vào trang web https://pixlr.com/vn/e/ > Tải ảnh lên > Click chuột trái chọn Tệp > Chọn Lưu.

sua-anh-voi-pixlr.com-05

Bước 2: Nhấn giữ chuột trái vào vòng tròn (giảm – sang trái; tăng – sang phải) > Chọn LƯU THÀNH.

sua-anh-voi-pixlr.com-06

Viết chữ vào ảnh với Pixlr.com

Thực hiện: Truy cập vào trang web https://pixlr.com/vn/e/ > Tải ảnh lên > Click chuột trái chọn công cụ Văn bản > Nhấn giữ chuột trái kéo một đường vào ảnh > Viết chữ.

sua-anh-voi-pixlr.com-07

Cắt hình ảnh với Pixlr.com

Thực hiện: Truy cập vào trang web https://pixlr.com/vn/e/ > Tải ảnh lên > Click chuột trái chọn công cụ Cắt > Di chuột đến các đường viền màu trắng và nhấn giữ chuột trái để kéo > Nhấn Enter để cắt ảnh.

sua-anh-voi-pixlr.com-08

Bảo Trâm