Cách đổi mật khẩu tài khoản WordPress

Cách đổi mật khẩu tài khoản WordPress trên máy tính

Ở WordPress.com: Chọn Avatar ở trên góc phải > Chọn Bảo mật > Nhập mật khẩu mới > Chọn Lưu mật khẩu.

doi-mat-khau-tai-khoan-wordpress-01

Ở WordPress dùng hosting riêng: Click chuột trái chọn Chào, … ở góc phải trên cùng > Cuộn chuột xuống dưới cùng > Click chuột trái chọn Đặt mật khẩu mới > Nhập mật khẩu mới > Click chuột trái chọn Cập nhật hồ sơ.

doi-mat-khau-tai-khoan-wordpress-03

Cách đổi mật khẩu tài khoản WordPress trên điện thoại

Ở WordPress.com: Chọn Avatar ở trên góc phải > Chọn Cài đặt tài khoản > Chọn Đổi mật khẩu > Nhập mật khẩu mới > Chọn OK.

doi-mat-khau-tai-khoan-wordpress-02

Ở WordPress dùng hosting riêng: Chọn ảnh đại diện > Chọn Sửa Hồ sơ > Vuốt xuống dưới chọn Đặt mật khẩu mới > Chọn Cập nhật hồ sơ.

doi-mat-khau-tai-khoan-wordpress-04

Bảo Trâm