xin chào,

mình là rslyly2009, mình tham gia diễn đàn Vn-Zoom.com từ 2012 với nickname là rslyly2009.

blog này được lập ra để ghi chép lại một số thứ về thủ thuật IT, website, công việc, review này nọ…để sau có thứ đọc lại hoặc chia sẻ bạn bè.