Hướng dẫn xóa tin nhắn Zalo

Cách xóa tin nhắn Zalo vĩnh viễn cả hai bên

Trên máy tính: Click chuột phải vào người muốn xóa tin nhắn vĩnh viễn > Click chuột trái chọn Xóa hội thoại.

xoa-tin-nhan-zalo-00

Trên điện thoại: Nhấn giữ người muốn xóa tin nhắn vĩnh viễn > Chọn Xóa trò chuyện > Chọn người muốn xóa > Chọn Xóa > Chọn Xóa trò chuyện.

xoa-tin-nhan-zalo-01

Xóa tin nhắn Zalo trên máy tính

Thực hiện: Click chuột trái vào … bên trái tin nhắn > Click chuột trái chọn Thu hồi (xóa ở cả 2 bên) hoặc Xóa chỉ ở phía tôi.

xoa-tin-nhan-zalo-02

Xóa tin nhắn Zalo trên điện thoại

Thực hiện: Nhấn giữ tin nhắn muốn xóa > Chọn Xóa hoặc chọn Thu hồi (xóa ở cả 2 bên).

xoa-tin-nhan-zalo-03

Xóa nhiều tin nhắn Zalo cùng lúc

Trên máy tính: Click chuột trái chọn … bên trái tin nhắn > Click chuột trái chọn Chọn nhiều tin nhắn > Click chuột trái vào các tin nhắn muốn xóa (các tin nhắn này sẽ có màu đậm hơn) > Chọn Xóa.

xoa-tin-nhan-zalo-04

Trên điện thoại: Nhấn giữ tin nhắn cần xóa > Vuốt xuống chọn Chọn nhiều > Chọn các tin nhắn cần xóa hoặc tích bên góc trái tin nhắn > Chọn Xóa.

xoa-tin-nhan-zalo-05

Xóa toàn bộ tin nhắn Zalo

Trên máy tính: Click chuột trái chọn biểu tượng Thông tin hội thoại > Lăn chuột xuống hoặc nhấn giữ chuột trái kéo xuống > Click chuột trái chọn Xóa lịch sử trò chuyện.

xoa-tin-nhan-zalo-06

Trên điện thoại: Chọn biểu tượng Tùy chọn > Vuốt xuống chọn Xóa lịch sử trò chuyện.

xoa-tin-nhan-zalo-07

Cách khôi phục tin nhắn đã xóa từ lâu trên Zalo

Thực hiện trên điện thoại: Vào Cá nhân > Chọn Cài đặt > Chọn Sao lưu và khôi phục > Chọn KHÔI PHỤC.

xoa-tin-nhan-zalo-08

Lưu ý khi xóa tin nhắn Zalo

Xóa tin nhắn bên kia có đọc được không?

Nếu lựa chọn Xóa thì bên kia còn đọc được. Nếu chọn Thu hồi thì bên kia không đọc được.

Xóa tin nhắn Zalo rồi có khôi phục được không?

Có. Khi vừa xóa tin nhắn sẽ có thông báo chọn Khôi phục. Khi đã xóa tin nhắn từ lâu, có thể khôi phục như cách trên.

Cài đặt thời gian xóa tin nhắn được không?

Được. Thực hiện trên máy tính: Click chuột phải vào người muốn xóa tin nhắn > Click chuột trái chọn Tin nhắn tự xóa > Click chuột trái chọn thời gian.

xoa-tin-nhan-zalo-09

Bảo Trâm