Hướng dẫn xóa Theme WordPress từ Hosting

Bạn không thể xóa theme WordPress trực tiếp từ trang quản trị /wp-admin, mà sẽ cần truy cập vào hosting để xóa.

Sau đây là hướng dẫn cụ thể, cho hosting cPanel. Với hosting khác, bạn làm tương tự.

Bước 1: Đăng nhập vào Hosting và bấm File Manager

Bước 2: Nhìn bên phải, và bấm vào thư mục tương ứng của website mà bạn muốn xóa theme.

Bước 3: Bấm tiếp vào thư mục wp-content

Bấm tiếp thư mục Themes

Bước 4: Bấm chuột trái (1 lần) vào thư mục theme cần xóa và chọn Delete

Bước 5: Xác nhận bằng cách bấm Confirm. Theme sẽ bị di chuyển vào thùng rác (Bạn có thể khôi phục lại sau này bằng cách vào đó, hoặc chỉ cần vào Giao diện trong wp-admin, cài lại theme đó).

Bạn cũng có thể bấm vào “Skip the…” để xóa vĩnh viễn khỏi hosting.

Chúc bạn thực hiện thành công!