Cách xem thông số Hosting cPanel

Bước 1: Đăng nhập vào Hosting cPanel

Bước 2: Thông số được hiển thị ở mục STATISTICS

Với nhu cầu cơ bản, thì bạn chỉ cần quan tâm các thông số như Disk Usage (dung lượng website, bạn càng tải nhiều ảnh lên web thì phần này càng tốn nhiều), Inodes (số file được phép tải lên web, web vừa vừa thì chả tối 500k đâu, và Physical Memory Usage (RAM, cỡ 1GB như hình là chạy ổn rồi).