Cách thoát Gmail từ tất cả máy tính

Bước 1: Truy cập vào Gmail, click chuột trái chọn Avatar trên góc phải > Click chuột trái chọn Quản lý Tài khoản Google của bạn.

thoat-gmail-tu-tat-ca-may-tinh-01

Bước 2: Click chuột trái chọn Bảo mật > Cuộn thanh cuốn xuống dưới > Click chuột trái chọn Quản lý tất cả thiết bị.

thoat-gmail-tu-tat-ca-may-tinh-02

Bước 3: Click chuột trái chọn máy tính đã đăng nhập Gmail.

thoat-gmail-tu-tat-ca-may-tinh-03

Bước 4: Click chuột trái chọn Đăng xuất > Click chuột trái chọn Đăng xuất.

thoat-gmail-tu-tat-ca-may-tinh-04

Bảo Trâm