Hướng dẫn tạo link PayPal.me

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách tạo link PayPal.me:

Bước 1:

Truy cập paypal.me trên máy tính hoặc thiết bị di động. Nhấn vào Lấy liên kết của bạn.

hướng-dẫn-tạo-link-paypal.me-01-min

Điền thông tin để đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn. Bạn có thể điền email hoặc số điện thoại đã đăng ký, nếu điền số điện thoại thì không điền số 0 đầu dãy số (Ví dụ số điện thoại của bạn là 0123 456 789 thì bạn điền 123456789). Sau đó nhấn Log in. Nếu bạn chưa có tài khoản PayPal, nhấn vào Sign Up để thực hiện đăng ký.

hướng-dẫn-tạo-link-paypal.me-02-min

Bước 2:

Nhấn vào Tạo hồ sơ PayPal.Me. Tiếp theo bạn có thể chọn Thêm ảnh hoặc nhấn Để sau.

hướng-dẫn-tạo-link-paypal.me-03-min

hướng-dẫn-tạo-link-paypal.me-04-min

Bước 3:

Điền thêm tên vào sau liên kết paypal.me/, bạn có thể tùy ý đặt tên sao cho dễ nhớ nhưng không được trùng với các liên kết mà người dùng khác đã tạo. Lưu ý tên phải viết liền, không dấu. Sau đó chọn Tiếp theo.

hướng-dẫn-tạo-link-paypal.me-05-min

Bước 4:

Tick vào ô vuông sau đó nhấn Đồng ý và tạo. Một email từ PayPal sẽ được gửi đến email của bạn để xác nhận bạn đã tạo link PayPal.me thành công.

hướng-dẫn-tạo-link-paypal.me-06-min

hướng-dẫn-tạo-link-paypal.me-07-min

Tiếp theo bạn chọn Xong hoặc Quản lý hồ sơ và hoàn thành việc tạo link PayPal.me.

hướng-dẫn-tạo-link-paypal.me-08-min

Chúc bạn tạo link thành công nhé!