Cách khôi phục icon CH Play lên màn hình chính

Khi có icon CH Play trong điện thoại

Thực hiện: Nhấn giữ icon CH Play và thả ra > Chọn thêm vào màn hình chính.

Khi mất icon CH Play trong điện thoại

Bước 1: Vào Cài đặt > Vuốt xuống chọn Ứng dụng > Vuốt xuống chọn Cửa hàng Google Play > Chọn Bật.

khoi-phuc-icon-chplay-len-man-hinh-chinh-02

Bước 2: Vào Ứng dụng > Nhấn giữ icon CH Play và thả ra > Chọn thêm vào màn hình chính.

Bảo Trâm