Hướng dẫn đăng kí tài khoản CloudFlare

Bước 1: Truy cập vào: https://dash.cloudflare.com/sign-up để tạo tài khoản CloudFlare.Screenshot_10-min

Bước 2: Nhập EmailPassword để tạo tài khoản(Lưu ý: Password của bạn phải trên 8 ký tự, chứa ký tự đặc biệt, chứa số, chứa số, chứa cả chữ hoa và chữ thường.)Screenshot_11-minBước 3: Nhấn vào Create Account để hoàn thành đăng ký tài khoản.Screenshot_12-min

Bước 4: Tạo tài khoản xong, bạn cần xác minh địa chỉ email bằng cách nhấn vào verify your email address.Screenshot_13-min

Bước 5: Chọn Send verification email.Screenshot_14-min

Bước 6: Vào gmail của email bạn dùng để đăng ký tài khoản rồi chọn mail của CloudFlare với nội dung “[Cloudflare]: Please verify your email address”, sau đó nhấn vào đường link dưới đây để xác minh địa chỉ email của bạn.Screenshot_15-min

Nếu bạn được chuyển sang tab khác có nội dung như ảnh dưới, bạn đã xác minh tài khoản thành công.Screenshot_16-min

Tiến Đạt