Hướng dẫn đăng bài lên website

Đầu tiên bạn đăng nhập vào website với tài khoản đã được cung cấp, sau đó làm theo các bước sau:

Bước 1. Bấm vào Bài viết > Viết bài mới

Bước 2. Điền thông tin bài viết

  • Tên bài viết
  • Nội dung bài viết

  • Chuyên mục: chọn Thủ thuật IT
  • Ảnh đại diện: chọn hình ảnh ổn nhất  trong số ảnh đã tải lên ở Bước 3

Bước 3. Cách đăng ảnh

Bấm vào Thêm Media

Bấm vào Chọn tập tin và chọn ảnh từ máy tính (bạn nên tải tất cả ảnh cần chèn trong bài 1 lần luôn, để tiết kiệm thời gian)

Bỏ đánh dấu các ảnh khác, chỉ chọn ảnh phù hợp > Bấm Chèn vào bài viết

Lặp lại thao tác Thêm Media > Chọn ảnh đã tải lên (chứ không cần tải ảnh lên nữa)

Lưu ý lúc tải ảnh lên, bạn bấm vào 2 thiết lập này để ảnh tự động căn giữa và lấy kích thước lớn nhất.

Bước 4. Bấm đăng bài

Nếu chỉ muốn lưu nháp thôi (tức là chỉ có người viết, và những người đăng nhập vào web mới xem được, còn người khác là không vô coi được) thì bấm vào Lưu nháp.

Và bạn có thể copy link nháp để gửi đi đâu tùy bạn.