Cách đổi Site Url của website từ Hosting

Nếu bạn lỡ tay đổi Site Url ở trong wp-admin và website không vô được nữa. Bạn có thể đổi lại nó từ Hosting qua hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Hosting tìm tới phpMyAdmin

Bước 2: Tìm tới Database Name tương ứng ở bên trái và bấm vào đó

Bước 3: Tìm tới wp_options hoặc _options

Bước 4: Bấm vào Edit ở phần tương ứng để đổi lại url web

Bước 5: Điền url và bấm Go

Đổi Site Url của website từ Hosting đã hoàn thành!