Đổi ngôn ngữ Gmail trên Máy tính/Điện thoại

Cách thay đổi ngôn ngữ Gmail trên Điện thoại

Bước 1: Chọn Cài đặt > Vuốt xuống dưới > Chọn Quản lý chung.

Bước 2: Chọn Ngôn ngữ > Chọn Thêm ngôn ngữ.

Bước 3: Chọn ngôn ngữ mong muốn > Chọn Đặt mặc định để thay đổi ngôn ngữ > Vào Gmail.

Cách thay đổi ngôn ngữ Gmail trên Máy tính

Bước 1: Truy cập vào trang Gmail > Chọn biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải > Chọn Xem tất cả chế độ cài đặt.

Bước 2: Chọn biểu tượng V bên phải ngôn ngữ > Chọn ngôn ngữ mong muốn.

Bước 3: Cuộn thanh cuốn xuống dưới cùng > Chọn Lưu thay đổi.

Bảo Trâm