Đổi mật khẩu admin website từ Hosting

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào Hosting tìm tới phpMyAdmin

Bước 2: Tìm tới Database Name tương ứng ở bên trái và bấm vào đó

Bước 3: Tìm tới bảng wp_users hoặc _users

Bước 4: Di chuyển vào tài khoản tương ứng và bấm Edit để sửa mật khẩu

Bước 5: Thay đổi mật khẩu ở mục user_pass

Chú ý: Sau khi gõ mật khẩu mới vào user_pass, bạn cần chọn MD5 ở phía tay trái, để mật khẩu được mã hóa. Không chọn mục đó là web sẽ không hiểu cái bạn gõ vào.

Sau đó bấm Go để lưu.

Rồi giờ vào web và thử lại coi mật khẩu đã vô được chưa.