hello-coffee1-min

Cafe ở Trần Thúc Nhẫn (8+ quán)

1. Zebra Coffee Địa chỉ: 05 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế “Một nơi tuyệt vời để ngồi và làm việc với cà phê, gần ga xe lửa.” – (Jc –