Hướng dẫn cách chèn ảnh vào Google Docs trên máy tính, điện thoại

1. Chèn ảnh vào Google Docs trên máy tính

Bước 1: Mở Google Docs, đặt chuột vào vị trí muốn chèn ảnh.

Bước 2: Nhấn mục Chèn, sau đó chọn mục Hình ảnh, và chọn tiếp vị trí lưu ảnh bạn muốn tải lên, gồm:

  •  Tải lên từ máy tính: từ tệp hình ảnh trên máy tính của bạn.
  • Tìm kiếm trên web: lấy hình trên các trang mạng bạn muốn lấy hình.
  • Google Drive, Photo: tải ảnh từ Google Drive, Google Photo trên máy tính của bạn.
  • Theo URL: Tải ảnh từ link bạn chọn.
  • Máy ảnh: chụp ảnh ngay lúc này.

Ví dụ: Chọn tải lên từ máy tính

Bước 3: Chọn Tệp chứa hình ảnh muốn tải lên.

Sau đó, chọn tiếp Hình ảnh muốn tải và nhấn Open là hoàn thành việc tải lên.

Bước 4: Nhấn chuộn chọn vào ảnh, các điểm nút sẽ hiện lên, bạn hãy nhấn giữ chuột và kéo sang các hướng để điều chỉnh kích thước như ý muốn.

Bước 5: Để căn lề cho hình ảnh, chọn vào biểu tượng canh lề canh lề, tùy chọn canh giữa, trái, phải là xong.

2. Chèn ảnh vào Google Docs trên điện thoại

Bước 1: Mở Google Docs, chọn vào biểu tượng chiếc bút bút để bắt đầu chèn ảnh.

Bước 2: Chọn Vị trí muốn chèn ảnh, sau đó nhấn biểu tượng dấu cộng cộng ở góc phải màn hình.

Bước 3: Nhấn chọn mục Hình ảnh để chọn hình muốn tải.

Bước 4: Tại đây, bạn có thể chọn lấy ảnh từ:

  • Từ ảnh: tải ảnh có sẵn trong điện thoại.
  •  Từ Máy ảnh: chụp ảnh ngay lúc này.
  • Từ web: tải ảnh từ website bạn chọn.

Ví dụ: chọn tải ảnh có sẵn trong điện thoại.

Chọn nguồn ảnh trên điện thoại: Từ thư viện ảnh, Google Drive, Tập tin tải về… Sau đó, nhấn vào Hình ảnh muốn chọn để chèn vào văn bản.

Bước 5: Sau khi tải ảnh lên, bạn có thể chỉnh sửa nhờ các công cụ:

  • Nhấn canh lề: để canh lề trái, phải, giữa.
  • Nhấn vị tríxuất hiện các điểm nút để kéo kích thước của hình tùy chỉnh theo ý của bạn.

Bước 6: Để chỉnh sửa kích thước ảnh, bạn nhấn giữ và kéo một trong các điểm nút hiện lên khi chạm vào ảnh.

Thanh Trà