Hướng dẫn chèn ảnh trong Google Sheets

Cách chèn hình ảnh trong Google Sheets 

Bước 1: Chọn ô cần chèn > Chọn Chèn > Chọn Hình ảnh > Chọn Chèn hình ảnh trong ô (ảnh không thể phóng to hay thu nhỏ mà chỉ vừa ô) hoặc Chèn ảnh đè lên ô (ảnh có thể phóng to, thu nhỏ và di chuyển).

Bước 2: Chọn DUYỆT để đưa ảnh từ máy tính lên (hoặc từ các nguồn khác như máy ảnh, theo URL…).

Bước 3: Chọn ảnh > Chọn Open.

Chèn ảnh trong Google Sheets bằng phím tắt

Bước 1: Nhấn đồng thời Ctrl+Shift+I để mở menu Chèn > Nhấn G > Nhấn I hoặc A.

Bước 2: Chọn DUYỆT để đưa ảnh từ máy tính lên (hoặc từ các nguồn khác như máy ảnh, theo URL…).

Bước 3: Chọn ảnh > Chọn Open.

Bảo Trâm