Cách khôi phục khi xóa nhầm nội dung trong Google Docs

Khi mới xóa nội dung Google Docs: Nhấn đồng thời Ctrl+Z để khôi phục nội dung.

Khi đã xóa nội dung Google Docs 1 thời gian:

Bước 1: Nhấn đồng thời Ctrl+Alt+Shift+H để Xem lịch sử phiên bản hoặc Chọn Tệp > Chọn Lịch sử phiên bản > Chọn Xem lịch sử phiên bản.

Bước 2: Chọn thời điểm đã xóa nhầm để khôi phục nội dung Google Docs > Chọn Khôi phục phiên bản này.

cach-khoi-phuc-khi-xoa-nham-noi-dung-trong-google-docs-02

Bảo Trâm